Gedragsregels

Onze Uitgangspunten

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal:

 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
 
Normen en Waarden bij MKV

Onze kernwaarden zijn ambitie, plezier, respect en wilskracht. We hechten bij MKV veel waarde aan goed gedrag, wederzijds respect en sportiviteit. We zijn een gezellige vereniging en dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we een aantal eenvoudige gedragsregels opgesteld die door iedereen die aan MKV is/wordt  verbonden en/of de ouders elk seizoen opnieuw worden ondertekend.

Gedurende het seizoen zien trainers, elftalleiders en de gedragscommissie erop toe dat deze gedragsregels door iedereen bij MKV worden nageleefd: trainers, spelers, ouders, verzorgers en iedereen die verder bij het voetbal betrokken is.

 
Vervoer, Verzamelen en Aanwezigheid
 • Iedere ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van zijn of haar kind naar uit- en thuiswedstrijden.
 • Bij uitwedstrijden wordt er alleen bij MKV verzameld als de trainer of leider dit aangeeft, in alle andere gevallen moet u zelf uw kind naar de uitwedstrijden begeleiden.
 • Als uw kind herhaaldelijk zonder afbericht niet naar de wedstrijd komt, zal uw kind door het bestuur van MKV als lid worden uitgeschreven, zonder verrekening van de betaalde contributie.
 • Zorg dat uw kind op tijd op de afgesproken plaats aanwezig is. Als uw kind te laat komt, heeft hij of zij daar niet alleen zelf last van, maar vooral het team!
 • Als uw kind door ziekte niet aan de wedstrijd kan meedoen, meldt u dit de ochtend van de wedstrijd zo snel mogelijk bij de trainer of leider. Kan uw kind om een andere reden niet spelen, dan meldt u dit vóór vrijdagmiddag 12.00 uur bij de trainer.
 
Langs de Lijn en in het Veld

Wij verwachten dat trainers, spelers en ouders zich goed gedragen tijdens, voor en na de wedstrijden en trainingen.

 • Er wordt niet gemopperd op elkaar en zeker niet op de leiding (scheidsrechter, trainer of leider).
 • Bij herhaaldelijk wangedrag zal de overtreder de toegang tot het Sportpark geweigerd worden. 
 • Wij verwachten dat al onze spelers, trainers, leiders en ouders op de club en op en rond het veld Nederlands spreken. Wanneer we elkaar allemaal kunnen verstaan, is er geen risico op misverstanden en is de sfeer voor iedereen prettiger.
 • Zorg dat er in en rond de dug-out geen plastic flesjes etc. meer liggen dus neem rommel na de wedstrijd mee naar een afvalbak.
 
Tijdens de Wedstrijd

Wij gaan ervan uit dat al onze spelers hun wedstrijden met 100% inzet spelen op die plek waarop ze door de trainer/leider worden ingezet. Niemand heeft een vaste plaats in het elftal.

 • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer/leider op. Alleen zij bepalen de opstelling.
 • De scheidsrechter en de grensrechter zijn de baas tijdens de wedstrijd.
 • Ouders respecteren de leider en scheidsrechter en gedragen zich netjes langs de lijn.
 • Ga niet in discussie met toeschouwers of anderen, dit gaat ten koste van het spel.
 • Geef de tegenstander na afloop een hand.
 • De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Bij de onderbouw wordt na de wedstrijd strafschoppen genomen en wordt er gewacht tot iedereen klaar is en gaat men niet afzonderlijk naar de kleedkamer.
 
In de Kleedkamer
 • Vanaf de onder 10 gaan ouders niet meer mee naar de kleedkamers. Alleen de leiders hebben toegang tot de kleedkamers.
 • Tijdens trainingen maak je alleen gebruik van de kleedkamer die is toegewezen. Uit andere kleedkamers blijf je weg.
 • In de kleedkamer blijf je van een ander zijn eigendommen af.
 • Het gehele team zorgt er voor dat de kleedkamer na wedstrijd of training schoon achtergelaten wordt.
 • Roken en (gebruik van) alcohol en drugs in de kleedkamer is ten strengste verboden.
 • Voetbalschoenen buiten uitslaan/schoonmaken en niet in de kleedkamer tegen de muren.
 
Kleding
 • Iedere MKV-speler is verplicht te spelen in het standaard DWS-tenue: blauw/zwart shirt met witte broek en blauwe kousen.
 • Bij de selectie elftallen wordt door de trainer bepaalt of er tijdens een uitwedstrijd gebruik wordt gemaakt van het uittenue.
 • Andere kleding is tijdens de wedstrijden niet toegestaan! Bij extreme kou is bij de wedstrijden een zwarte maillot onder de voetbalbroek toegestaan (dus geen jogging- of trainingsbroek).
 • Het is verplicht om scheenbeschermers te dragen, ook bij de training.
 
Eigendommen

Neem geen mobiele telefoon, horloge, kettingen, dure fietsen en veel geld mee naar de training of wedstrijd. MKV is niet verantwoordelijk voor het kwijt- of zoekraken van spullen.

Feedback

U kunt uw club helpen verder te verbeteren door constructieve feedback te geven aan de trainer of het bestuur.

Sanctierichtlijnen

Gedrag Sanctie Door
Niet accepteren van de leiding
Waarschuwing
Trainer/Leider/ (Eersthogere)
Zonder afmelding niet verschijnen bij wedstrijd/training
Waarschuwing
Trainer/Leider
Wangedrag
Waarschuwing
Gedragscommissie
Discriminatie
Waarschuwing
Gedragscommissie
Drugsgebruik
Schorsing/Royement zonder teruggave contributie/uitbetaling vergoeding
Gedragscommissie
Vandalisme en vernieling
Schorsing/Royement zonder teruggave contributie/uitbetaling vergoeding
Gedragscommissie
Diefstal
Royement zonder teruggave contributie/uitbetaling vergoeding
Gedragscommissie
Fysiek geweld en bedreiging
Royement zonder teruggave contributie/uitbetaling vergoeding
Gedragscommissie
Seksueel grensoverschrijdend gedrag / Seksueel misbruik
Royement zonder teruggave contributie/uitbetaling vergoeding
Gedragscommissie

Bij geconstateerde misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

De lijst dient een eerste beeld te geven en zal in praktijk verder worden bijgehouden op basis van praktijkvoorbeelden.

Bij de tweede waarschuwing zullen de ouders (van de betrokkene, indien relevant) van de speler bij het gesprek worden uitgenodigd. Als een betrokkene 2 waarschuwingen heeft ontvangen, dan kan deze geroyeerd worden, zonder teruggave van de contributie of betaling van eventuele vergoeding.

De gedragscommissie nodigt in eerste instantie uitsluitend de direct betrokken uit met een maximum van drie keer.

Klik hier voor het pestprotocol wat in samenwerking met de KNVB is opgezet.

Wij volgen de richtlijnen en de gedragsregels van de NOC/NSF. De gedragscodes voor sporters kunt u hier vinden

Klik hier voor de gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders.

Wat te doen bij Problemen

Heb je een probleem? Ben je het ergens niet mee eens? Blijf er niet mee lopen en bespreek het met je trainer, leider of de gedragscommissie. 

De gedragscommissie is ten alle tijden bereikbaar via contact@milanokoendersvoetbalschool.nl

Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon, Mevrouw Melissa Redan, vertrouwenscontacpersoon

contact@milanokoendersvoetbalschool.nl