Onze Uitgangspunten

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal:

 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Normen en Waarden bij MK Voetbalschool

Onze kernwaarden zijn ambitie, plezier, respect en wilskracht. We hechten bij MK Voetbalschool veel waarde aan goed gedrag, wederzijds respect en sportiviteit. We zijn een gezellige vereniging en dat willen we graag zo houden. Daarom hebben we een aantal eenvoudige gedragsregels opgesteld die door iedereen die aan MK Voetbalschool is/wordt  verbonden en/of de ouders elk seizoen opnieuw worden ondertekend.

Gedurende het seizoen zien trainers, elftalleiders en de gedragscommissie erop toe dat deze gedragsregels door iedereen bij MK Voetbalschool worden nageleefd: trainers, spelers, ouders, verzorgers en iedereen die verder bij het voetbal betrokken is.

Vervoer, Verzamelen en Aanwezigheid

 • Iedere ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van zijn of haar kind naar uit- en thuiswedstrijden.
 • Bij uitwedstrijden wordt er alleen bij DWS verzameld als de trainer of leider dit aangeeft, in alle andere gevallen moet u zelf uw kind naar de uitwedstrijden begeleiden.
 • Als uw kind herhaaldelijk zonder afbericht niet naar de wedstrijd komt, zal uw kind door het bestuur van MK Voetbalschool als lid worden uitgeschreven, zonder verrekening van de betaalde contributie.
 • Zorg dat uw kind op tijd op de afgesproken plaats aanwezig is. Als uw kind te laat komt, heeft hij of zij daar niet alleen zelf last van, maar ook en vooral het team!
 • Als uw kind door ziekte niet aan de wedstrijd kan meedoen, meldt u dit de ochtend van de wedstrijd zo snel mogelijk bij de trainer of leider. Kan uw kind om een andere reden niet spelen, dan meldt u dit vóór vrijdagavond 18.00 uur bij de trainer of leider.

Langs de Lijn en in het Veld

Wij gaan ervan uit dat al onze spelers hun wedstrijden met 100% inzet spelen op die plek waarop ze door de trainer/leider worden ingezet. Niemand heeft een vaste plaats in het elftal.

 • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer/leider op. Alleen zij bepalen de opstelling.
 • De scheidsrechter en de grensrechter zijn de baas tijdens de wedstrijd.
 • Ouders respecteren de leider en scheidsrechter en gedragen zich netjes langs de lijn.
 • Ga niet in discussie met toeschouwers of anderen, dit gaat ten koste van het spel.
 • Geef de tegenstander na afloop een hand.
 • De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de grensrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Bij de onderbouw wordt na de wedstrijd strafschoppen genomen en wordt er gewacht tot iedereen klaar is en gaat men niet afzonderlijk naar de kleedkamer.

Tijdens Trainingen

We gaan er vanuit dat kinderen komen trainen om beter te leren voetballen. Tijdens de training
wordt er geluisterd en met 100% inzet getraind.

 • Zorg dat je (uw kind) ook bij trainingen op tijd aanwezig is.
 • Kun je niet aanwezig zijn bij een training, dan zeg je (je kind) af bij de trainer.
 • Tijdens de trainingen volg(t) je (kind) de aanwijzingen van de trainer op.
 • Alleen met toestemming van de trainer mag je (kind) tijdens de training het veld verlaten.
 • Ook bij de training zijn scheenbeschermers verplicht.

In de Kleedkamer

 • Vanaf de onder 10 gaan ouders niet meer mee naar de kleedkamers. Alleen de leiders hebben toegang tot de kleedkamers.
 • Tijdens trainingen maak je alleen gebruik van de kleedkamer die is toegewezen. Uit andere kleedkamers blijf je weg.
 • In de kleedkamer blijf je van een ander zijn eigendommen af.
 • Het gehele team zorgt er voor dat de kleedkamer na wedstrijd of training schoon achtergelaten wordt.
 • Roken en (gebruik van) alcohol en drugs in de kleedkamer is ten strengste verboden.
 • Voetbalschoenen buiten uitslaan/schoonmaken en niet in de kleedkamer tegen de muren.

Kleding

 • Iedere speler is verplicht te spelen in het standaard DWS-tenue: blauw/zwart shirt met witte broek en blauwe kousen.
 • Bij de selectie elftallen wordt door de trainer bepaalt of er tijdens een uitwedstrijd gebruik wordt gemaakt van het uittenue.
 • Andere kleding is tijdens de wedstrijden niet toegestaan! Bij extreme kou is bij de wedstrijden een zwarte maillot onder de voetbalbroek toegestaan (dus geen jogging- of trainingsbroek).
 • Het is verplicht om scheenbeschermers te dragen, ook bij de training.

Eigendommen

Neem geen mobiele telefoon, horloge, kettingen, dure fietsen en veel geld mee naar de training of wedstrijd. MK Voetbalschool is niet verantwoordelijk voor het kwijt- of zoekraken van spullen.

Feedback

U kunt MK Voetbalschool helpen verder te verbeteren door constructieve feedback te geven aan de trainer of het bestuur.

Sanctierichtlijnen

De gedragscommissie heeft voor deze en andere gevallen de volgende sanctierichtlijnen vastgesteld:

GedragSanctieDoor
Niet accepteren van de leidingWaarschuwingTrainer/Leider
Zonder afmelding niet verschijnen bij
wedstrijd/training
WaarschuwingTrainer/Leider
WangedragWaarschuwingGedragscommissie
DiscriminatieWaarschuwingGedragscommissie
DrugsgebruikSchorsing/Royement
zonder teruggave
contributie/uitbetaling
vergoeding
Gedragscommissie
Vandalisme en vernielingSchorsing/Royement
zonder teruggave
contributie/uitbetaling
vergoeding
Gedragscommissie
DiefstalRoyement zonder
teruggave van
contributie/uitbetaling
vergoeding
Gedragscommissie
Fysiek geweld en bedreigingRoyement zonder
teruggave van
contributie/uitbetaling
vergoeding
Gedragscommissie
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
/ Seksueel misbruik
Royement zonder
teruggave van
contributie/uitbetaling
vergoeding
Gedragscommissie

Bij geconstateerde misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

De lijst dient een eerste beeld te geven en zal in praktijk verder worden bijgehouden op basis van praktijkvoorbeelden.

Bij de tweede waarschuwing zullen de ouders (van de betrokkene, indien relevant) van de speler bij het gesprek worden uitgenodigd. Als een betrokkene 2 waarschuwingen heeft ontvangen, dan kan deze geroyeerd worden, zonder teruggave van de contributie of betaling van eventuele vergoeding.

De gedragscommissie nodigt in eerste instantie uitsluitend de direct betrokken uit met een maximum van drie keer.

Wat te doen bij problemen

Heb je een probleem? Ben je het ergens niet mee eens? Blijf er niet mee lopen en bespreek het met je trainer, leider of de gedragscommissie. De gedragscommissie is ten alle tijden bereikbaar via gedragscommissie@milanokoendersvoetbalschool.nl.

Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen, de heer Milano Koenders en mevrouw Melissa Redan.

Klik hier voor het pestprotocol wat in samenwerking met de KNVB is opgezet.

Wij volgen de richtlijnen en de gedragsregels van de NOC/NSF. De gedragscodess voor sporters kunt u hier vinden: https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscodes-voor-
sporters

De gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders kunt u hier vinden:
https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-
begeleiders

Deel deze pagina